Nasz sklep tylkorelaks.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.


Więcej informacji w zakładce: Polityka prywatności


Korzystając ze strony Akceptujesz powyższą treść.
Obniżka! Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami Zobacz większe

Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami

Przystępna gramatyka

Nowy produkt

Książka do nauki zasad gramatyki angielskiej.

Celem książki jest przedstawienie fundamentalnych zasad gramatyki angielskiej.

Autor Ryszard Purski, położył szczególny nacisk na nieosobowe formy czasowników, których zadaniem pozostaje nadawanie wypowiedziom i tekstom zwięzłej formy.

Więcej szczegółów

AutorRyszard Purski
ISBN9788379001491
WydawnictwoPsychoskok
Rok wydania2014
OprawaMiękka
Liczba stron300
Format140x200
Waga w gramach360
Wysyłamy w:24h - 48h + czas dostawy

Książka do nauki podstaw gramatyki angielskiej.

Książka w przystępny sposób przedstawia podstawowe zasady gramatyki angielskiej, których poznanie jest konieczne podczas nauki języka angielskiego.

Z pewnością to polecana książka dla tych, którzy rozpoczynają naukę języka angielskiego, oraz dla tych którzy chcą usystematyzować w ten sposób swoją wiedzę. Osoby zaawansowane zaś mogą dzięki niej odnowić znane już wiadomości.

Czytelny rozkład pojedynczych tematów, czytelny, zrozumiały język, objaśniający zasady gramatyczne, to duży plus tej książki.

Ponadto bezosobowe formy czasowników, jak bezokoliczniki i imiesłowy pozwalają tworzyć większość czasów gramatycznych. Bez nich nie możliwym jest także właściwe tworzenie strony biernej, podobnież jak funkcjonowanie czasowników posiłkowych modalnych, które najczęściej warunkuje połączenie z bezokolicznikiem.

Znajomość form nieosobowych jest konieczna w trakcie nauki języka angielskiego również dlatego, że bardzo często występują one w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a częstokroć jedynymi właściwymi konstrukcjami są te, które zawierają tylko formy nieosobowe.

Ryszard Purski w przystępny, łatwy do zrozumienia sposób omawia angielskie czasowniki i czasy, a także charakteryzuje wszystkie rodzaje istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania ich równoważników, zawierających formy nieosobowe.

Podręcznik "Przystępna gramatyka angielska" zawiera również ćwiczenia umożliwiające praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, który umożliwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ćwiczeń dotyczących równoważników zdań podrzędnie złożonych umożliwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi.

Pozycja niniejsza może być pomocna dla osób uczących się języka angielskiego, mających podstawy tego języka, jak i zaawansowanych, które chcą sobie usystematyzować nabytą wiedzę, względnie ją odświeżyć.

To może będzie twoja najlepsza książka do nauki angielskiego, zapoznania się z zasadami gramatyki.

Spis treści:

I. OKREŚLNIKI – DETERMINERS

1. Przedimki nieokreślone

2. Przedimek określony

3. Określniki wskazujące

4. Określniki pytające i względne

5. Określniki dzierżawcze

6. Some, any, no, each, every, all, both, either, neither, other, another – jako określniki

7. Określniki „oceniające”

8. Liczebniki

9. Określanie czasu zegarowego, dat i numerowanie

II. RZECZOWNIKI – NOUNS

10. Rodzaj rzeczowników

11. Liczba rzeczowników

12. Forma podstawowa rzeczowników

13. Forma dzierżawcza – dopełniacz saksoński

14. Podwójny dopełniacz

15. Podział rzeczowników

16. Funkcje rzeczowników w zdaniu

III. PRZYMIOTNIKI – ADJECTIVES

17. Budowa przymiotników

18. Formy przymiotników

19. Stopniowanie przymiotników

20. Konstrukcje porównawcze

21. Funkcje przymiotników w zdaniu

IV. PRZYSŁÓWKI – ADVERBS

22. Rodzaje przysłówków i ich podział

23. Stopniowanie przysłówków

24. Konstrukcje porównawcze

25. Miejsce przysłówków w zdaniu

V. ZAIMKI – PRONOUNS 62

26. Zaimki osobowe

27. Zaimki dzierżawcze

28. Zaimki zwrotne i emfatyczne

29. Zaimki wskazujące, pytające i względne

30. Zaimki nieokreślone

VI. PRZYIMKI – PREPOSITIONS

31. Zastosowanie przyimków

32. Porównanie przyimków angielskich i polskich

VII. SPÓJNIKI – CONJUNCTIONS

33. Spójniki współrzędne

34. Spójniki podporządkowujące

VIII. CZASOWNIKI – VERBS

IX. BEZOKOLICZNIKI – INFINITIVES

35. Formy bezokoliczników

36. Bezokoliczniki bez partykuły „to”

37. Funkcje bezokoliczników w zdaniu prostym

38. Funkcje bezokoliczników w zdaniu złożonym

39. Bezokoliczniki w konstrukcji: „Verb + Object + Infinitive”

40. Bezokoliczniki w konstrukcji: „for + Object + Infinitive”

41. Bezokoliczniki w konstrukcji: „of + Object + Infinitive”

X. IMIESŁOWY – PARTICIPLES

42. The Present Participle

43. The Past Participle

44. The Perfect Participle

45. Konstrukcja absolutna

XI. RZECZOWNIKI ODSŁOWNE – GERUNDS

46. Funkcje formy Gerund

47. Formy gerundialne i bezokolicznikowe

XII. STRONA BIERNA – THE PASSIVE VOICE

48. Użycie strony biernej

XIII. TRYBY – MOODS

49. Tryb rozkazujący

50. Tryb łączący

51. Tryb łączący teraźniejszy

52. Tryb łączący przeszły

53. Tryb łączący zaprzeszły

XIV. CZASOWNIKI POSIŁKOWE – AUXILIARY VERBS

54. Czasowniki posiłkowe zasadnicze

55. Czasowniki posiłkowe modalne

XV. CZASY GRAMATYCZNE – GRAMMATICAL TENSES

56. Czas teraźniejszy prosty – Present Simple Tense

57. Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous Tense

58. Present Perfect Tense

59. Present Perfect Continuous Tense

60. Czas przeszły prosty – Past Simple Tense

61. Czas przeszły ciągły – Past Continuous Tense

62. Czas zaprzeszły – Past Perfect Tense

63. Czas zaprzeszły ciągły – Past Perfect Continuous Tense

64. Wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Present Simple i Present Continuous

65. Wyrażanie przyszłości za pomocą konstrukcji z „be going to”, „be to” i „be about to”

66. Czas przyszły prosty – Future Simple Tense

67. Czas przyszły ciągły – Future Continuous Tense

68. Future Perfect Tense

69. Future Perfect Continuous Tense

70. Future in the Past

71. Future Continuous in the Past

72. Future Perfect in the Past

73. Następstwo czasów

XVI. ZDANIA PODRZĘDNE RZECZOWNIKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI – NOUN CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS

74. Zdania podrzędne podmiotowe

75. Równoważniki zdań podrzędnych podmiotowych

76. Zdania podrzędne orzeczeniowe (orzecznikowe)

77. Równoważniki zdań podrzędnych orzeczeniowych

78. Zdania podrzędne dopełnieniowe

79. Mowa niezależna i zależna

80. Konstrukcje zdaniowe z „wish” i „if only”

81. Równoważniki zdań podrzędnych dopełnieniowych

XVII. ZDANIA PODRZĘDNE PRZYMIOTNIKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI – ADJECTIVE CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS

82. Zdania przydawkowe określające

83. Równoważniki zdań przydawkowych określających

84. Zdania przydawkowe nieokreślające

85. Równoważniki zdań przydawkowych nieokreślających

86. Zdania przydawkowe łączące

XVIII. ZDANIA PODRZĘDNE PRZYSŁÓWKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI – ADVERBIAL CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS

87. Zdania podrzędne okolicznikowe czasu

88. Równoważniki zdań czasowych

89. Zdania podrzędne okolicznikowe miejsca

90. Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny

91. Równoważniki zdań przyczynowych

92. Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu

93. Zdania podrzędne okolicznikowe porównawcze

94. Zdania podrzędne okolicznikowe ustępstwa

95. Zdania podrzędne okolicznikowe skutkowe

96. Równoważniki zdań skutkowych

97. Zdania podrzędne okolicznikowe celu

98. Równoważniki zdań celowych

99. Zdania podrzędne warunkowe i okresy warunkowe

100. Okresy warunkowe w mowie zależnej

101. Równoważniki zdań podrzędnych warunkowych

XIX. ZESTAWIENIE FORM CZASOWNIKOWYCH – LIST OF VERB FORMS

102. Tryb orzekający

103. Tryb rozkazujący

104. Tryb łączący

105. Odpowiednik polskiego trybu przypuszczającego

XX. KLUCZ DO ĆWICZEŃ – KEY

106. Określniki

107. Rzeczowniki

108. Przymiotniki

109. Przysłówki

110. Zaimki

111. Przyimki

112. Bezokoliczniki

113. Imiesłowy

114. Rzeczowniki odsłowne

115. Strona bierna

116. Czasowniki posiłkowe modalne

117. Czasy gramatyczne

118. Zdania podrzędne rzeczownikowe i ich równoważniki

119. Zdania podrzędne przymiotnikowe i ich równoważniki

120. Zdania podrzędne przysłówkowe i ich równoważniki

XXI. WYKAZ CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – LIST OF IRREGULAR VERBS

XXII. INDEKS – INDEX

XXIII. WYBRANA BIBLIOGRAFIA – SELECTED BIBLIOGRAPHY

Napisz opinię

Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami

Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami

Książka do nauki zasad gramatyki angielskiej.

Celem książki jest przedstawienie fundamentalnych zasad gramatyki angielskiej.

Autor Ryszard Purski, położył szczególny nacisk na nieosobowe formy czasowników, których zadaniem pozostaje nadawanie wypowiedziom i tekstom zwięzłej formy.30 innych produktów w tej samej kategorii: